Słowniczek

Akcja

Określenie “Akcja” w przypadku marketingu afiliacyjnego używane jest do opisania czynności jaką użytkownik polecony przez influencera musi wykonać aby influencer otrzymał wynagrodzenie. Akcją może być np. złożenie zamówienia lub wypełnienie formularza newslettera. Za każdą udaną akcję influencer chce otrzymać wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest zależne od modelu w jakim została utworzona akcja. INFLUSTORE.COM obsługuje trzy modele w jakich są rozliczane akcje CPC, CPL i CPS. Rozwinięcia użytych skrótów znajdziesz klikając w wybrany model.

INFLUSTORE.COM pozwala na analizę akcji wraz z wizualną prezentacją wyników. Aby dodać nową przejdź do wybranej strony internetowej, dalej do akcje i utwórz nową akcję.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowej informacji napisz do konsultanta na adres hello@influstore.com